Projekt Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti TAXON, s.r.o.

Projekt Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti TAXON, s.r.o.

Projekt "Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti TAXON, s.r.o." je spolufinancovaný Európskou úniou.


Prijímateľ
TAXON, s.r.o., Horná Streda 613, 916 24 Horná Streda

Miesto realizácie
Horná Streda 916 24

Opis projektu
Cieľom projektu je zaviesť do výrobného procesu Automatizované ohýbacie centrum CNC stroj na ohýbanie plechu typu panel bender, ktorý sa vyznačuje oproti konvenčným ohýbacím strojom (press break) zavedením viacstupňovej automatizácie, odbúraním nevyhnutnosti operátora a zvýšením výrobnej kapacity. Zariadenie obsahuje vnútornú automatizáciu manipulácie plechov v stroji, automatizovaný posuv dielca pri viacerých ohyboch na jednej strane dielca, opakované pozitívne a negatívne ohýbanie na jedno upnutie, automatickú výmenu nástrojov a funkciu programovania v 3D prostredí z kancelárie prostredníctvom napojenia stroja na centrálny dátový systém riadenia.

Nenávratný finančný príspevok
174 650,- €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán:


Máte záujem? kontaktujte nás!

V prípade vášho záujmu o gastrozariadenia, nerezový nábytok alebo zákazkovú výrobu nás prosím kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo na našich telefónnych číslach!