Projekt Inovácia produktového portfólia v spoločnosti TAXON, s.r.o.

Projekt Inovácia produktového portfólia v spoločnosti TAXON, s.r.o.

Projekt "Inovácia produktového portfólia v spoločnosti TAXON, s.r.o." je spolufinancovaný Európskou úniou


Prijímateľ
TAXON, s.r.o., Horná Streda 613, 916 24 Horná Streda

Miesto realizácie
Horná Streda 916 24

Opis projektu
Realizáciou projektu je zaviesť zásadnú zmenu celkového výrobného procesu.

Predmetom projektu je zásadná zmena výrobného procesu výroby nerezových gastronomických zariadení pre veľkokuchyne a gastronomické prevádzky. Navrhnutá technológia – automatizovaného laserového páliaceho strediska predstavuje vysoko automatizované zariadenie, ktoré minimalizujú zásahy operátora a vytvára plnú automatizáciu výrobného procesu so schopnosťou automatického nakladania a vykladania plechov o rozmere 4000x2000m.

Nenávratný finančný príspevok
279 000,- €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán:


Máte záujem? kontaktujte nás!

V prípade vášho záujmu o gastrozariadenia, nerezový nábytok alebo zákazkovú výrobu nás prosím kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo na našich telefónnych číslach!